Тържество на Медицински колеж и Катедра „Сестрински грижи“ по случай 80 години организирано сестринско образование в Пловдив