Tематичен курс „Съвременни диагностични и терапевтични аспекти в клиничната алергология“, с продължителност – 4 дни

НА ВНИМАНИЕТО НА ЛЕКАРИ С ИНТЕРЕС КЪМ АЛЕРГИЧНИТЕ СЪСТОЯНИЯ
И ЛЕКАРИ със СПЕЦИАЛНОСТ „ОБЩА МЕДИЦИНА“!

Отдел СДО на МУ- Пловдив, уведомява лекари, с интерес към алергичните състояния и лекари със специалност „Обща медицина“, за провеждането на тематичен курс „Съвременни диагностични и терапевтични аспекти в клиничната алергология“, с продължителност – 4 дни.

Начало на курса: 29.11.2021 г.

Лектор: д-р Силвия Новакова

Брой курсисти: от 5 до 10.

Такса: 30.00 лв. на ден

Заявленията с платена такса може да подавате на д-р С. Георгиева, експерт от отдел СДО. eл.поща: [email protected], (тел. 032/ 200 721)

Заявление за курса: изтегли тук
Платежно нареждане: изтегли тук