ТЕМАТИЧЕН КУРС – УЛТРАЗВУКОВА ДИАГНОСТИКА НА ЩИТОВИДНАТА ЖЛЕЗА

На вниманието на Академичен състав и медицински специалисти

ТЕМАТИЧЕН КУРС по

УЛТРАЗВУКОВА ДИАГНОСТИКА НА ЩИТОВИДНАТА ЖЛЕЗА

Анотация: Разглеждат се основите на ултразвуковата методика на шийната област и диагностичният подход при зачестилите напоследък заболявания на щитовидната жлеза.

Обучението включва и съдова ехография, която ще бъде демонстрирана на последен клас апаратура

Отговорник: Доц. Д-р Стефка Владева, дм

Изисквания за постъпване в курса: лекари без и със специалност

База за провеждане: МБАЛ „Каспела“, Отделение по Ендокринология и болести на обмяната – база за специализация Продължителност: 5 дни, 03.Юни – 07.Юни.2013г.

Брой курсисти: 10

Кредитни точки: 25 точки