Теоретичен и практически курс по трансезофагеална ехокардиография


Дружеството на кардиолозите в България и Медицински симулационен тренировъчен център към Медицински университет – Пловдив организират еднодневен курс по трансезофагеална ехокардиография (ТЕЕ). Обучението ще се проведе на 22.06.2024 г.

Предвидени са встъпителна теоретична част, както и практическата част с възможност за използване на симулатор за извършване на трансезофагеална ехокардиография. Обучението е насочено към медици в по-напреднал етап от специализация по кардиология и към кардиолози с интерес към приложението на ТЕЕ в клиничната практика.

Събитието ще се проведе в Аудиторен комплекс на МУ-Пловдив, бул. „Васил Априлов“ 15А. Максималният брой участници е 15 поради ограничения, свързани с практическото обучение. Събитието ще бъде акредитирано от Български лекарски съюз.

Регистрационни такси:

*безплатно за специализанти, членове на ДКБ с платен членски внос
* 50 лв. за специалисти, членове на ДКБ с платен членски внос
* 100 лв. за нечленове на ДКБ

Регистрацията става чрез изпращане на заявка за участие с посочване на три имена, УИН, колегия към БЛС, град, месторабота и телефон до:
[email protected]
+359 88 856 6280 – Лице за контакт: д-р Мария Василева
И заплащане на таксата по сметката на ДКБ/ с основание „такса курс ТЕЕ“/
SWIFT/BIC: UNCRBGSF, Уникредит Булбанк
IBAN: BG98 UNCR 9660 1001 8539 10

Програма на курса може да намерите тук: