Теоретичен курс на специализантите по Кардиология

На вниманието на специализантите по Кардиология!

Теоретичният курс на специализантите по Кардиология ще се проведе
в периода от 06 ноември 2017 до 17 ноември 2017 г. в клиниката по Кардиология на умбал „Свети Георги”, ет.12, хирургичен блок, бул.”Пещерско шосе” №66

/По доклад на проф. д-р Ф.Николов, дм, ръководител на катедра по Вътрешни болести/