Thomson Reuters предоставя свободен достъп до новия InCites 2.0

tr-logo

Thomson Reuters предоставя свободен достъп до новия InCites 2.0

В рамките на Националния лиценз за достъп до електронни бази данни са включени два продукта на Thomson Reuters – Web of Science и InCites за оценка на научните публикации.

До края на 2014 г. компанията предлага свободен достъп до новия InCites 2.0 на адрес http://incites.thomsonreuters.com

Регистрацията във Web of Science важи и за достъп до InCites 2.0. Нерегистрираните потребители имат възможност да се регистрират от линка: Register an email address в дъното на страницата на InCites 2.0.

Повече информация можете да получите в Библиотечно-информационния център.