Image56

Топло посрещане на първокурсниците в МУ - Пловдив - 2018