Традиционен успех на МУ – Пловдив на конкурсите на фонд „Научни изследвания“

ОТДЕЛ МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ
ЦЕНТЪР ПРОЕКТИ
Зам. Ректор по МСПД: Проф. д-р Мариана Мурджева, дм, мзм
Тел.: 032 602 201: e-mail: [email protected]

 

Информационен бюлетин

Традиционен успех на МУ – Пловдив на конкурсите на фонд „Научни изследвания“

Фонд „Научни изследвания” към Министерство на образованието и науката обяви класирането по няколко конкурса. Ще бъдат подкрепени повече от 200 български научни проекта на обща стойност над 18 млн. лв., като 51 от тях са на млади учени и постдокторанти.
Медицински университет – Пловдив ще получи близо 180,000 лева за шест нови научни проекта през следващите три години.
За нас е особено важен фактът, че три от шестте нови проекта са на млади учени и постдокторанти от МУ-Пловдив за научни изследвания в областта на медицинските науки, като един от тях дори оглавява класацията.
Един от класираните проекти в областта на фундаменталните научни изследвания е на екипа на Катедра „Медицинска биология“ на МУ – Пловдив, която спечели финансиране на няколко проекта.
Ежегодно-провежданата Лазерна дентална академия на МУ – Пловдив също получи финансиране по процедурата за подкрепа на международен научен форум, който ще се проведе тази година в България.
Проектът на FOLIA MEDICA – реферираният медицински журнал на МУ – Пловдив, който наскоро отбеляза 60-годишнина от създаването си, се увенча с успех в конкурса за българска научна периодика.

Зам. Ректор по международно сътрудничество
и проектна дейност
Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзм