Tрансферът на технологии и интелигентната специализация като двигатели на иновациите за регионален растеж

Уважаеми представители на Академичното ръководство,

Под егидата на Българското председателство ще се състои конференция на тема «Интелигентната специализация и трансферът на технологии като двигатели на иновациите за регионален растеж», 3-4.5.2018 г., в София.

На конференцията ще се обсъждат интелигентната специализация, трансфера на технологии и цифровата икономика с политици, учени и представители на предприятията, регионалните власти и университетите.

Конференцията има за цел да проучи възможностите и предизвикателствата пред Европа в създаването на умения, знания и технологии, провеждането на научни изследвания, образованието, заетостта и иновациите, като фокусът е върху Югоизточна Европа, включително Западните Балкани. Първата част на конференцията ще акцентира върху условията за иновации в Европа. След това участниците ще се включат в дебат за добрите практики и ключовите фактори за успех.

За повече информация и регистрация:

https://ec.europa.eu/jrc/en/event/conference/smart-specialisation-technology-transfer-and-digital-economy

При интерес моля да уведомите Отдел МСПД, тел. 032 602 321, 602 509.                     

Приложение:

  1. Програма на събитието


Зам.-ректор по международно сътрудничество 
и проектна дейност:                                               

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзм