ТРЕНИНГОВ КУРС ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Надграждащият тренингов курс по английски език за академични цели (30 уч. ч.) за преподавателите в англоезичните групи на спец. медицина, ще започне на 20 юни 2012 г. в 13.30 ч.Записване на тел. 602-326 (12.00 – 14.00 ч.), Секция по чужди езици.Място на провеждане: езиков кабинет № 8 в ДЕСО.Преподавател: Зл. Желева.