Трета Международна конференция по зоонози, зоология и епидемиология

Уважаеми колеги,
На 21-23 октомври 2019г., в гр. Хисар ще се проведе Трета Международна конференция по зоонози, зоология и епидемиология,организирана от Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски”, Национален център по заразни и паразитни болести, Медицински Университет Пловдив и Научно дружество по епидемиология на инфекциозните и неинфекциозните болести.

На Конференцията се очаква да присъстват представители на Центърът за контрол на болестите в Тирана – SECID, Българската агенция по безопасност на храните, Българско сдружение по иновативна медицина, Директори и епидемиолози от РЗИ в страната, ЦОР и ветеринарни специалисти от всички регионални ДБХ, Катедрите по епидемиология на петте Висши медицински университети в София, Пловдив, Варна, Ст. Загора и Плевен и Военномедицинска академия.