Conference-zoology

Трета Международна конференция по зоонози, зоология и епидемиология