Трета младежка научна сесия „Биомедицина и качество на живот“