Третата национална конференция „Общественото здраве – капиталът на бъдещето“

МУ – Пловдив домакин на Третата национална конференция
„Общественото здраве – капиталът на бъдещето“

Пловдив е градът, където историята, културата и традициите срещат науката, технологиите и иновациите. Това го прави перфектен домакин на най-голямото събитие по обществено здраве в България, на което ще присъстват медицински специалисти, студенти, здравни власти и заинтересовани страни, споделящи опит и дискутиращи теми в областта на социалната медицина, епидемиология, здравен мениджмънт, оценка на здравните технологии, е-здраве, медицинска етика, право и др.

Българско научно дружество по обществено здраве съвместно с Факултет по Обществено здраве към Медицински университет – Пловдив, ще имат честта да са домакини на трета национална конференция „Общественото здраве – капиталът на бъдещето“, която ще се проведе на 30 май-01 юни 2019 г. в Медицински университет – Пловдив. Откриването е на 30 май (четвъртък) от 14.00 часа в I-ва Аудитория на Медицински университет – Пловдив.

Основна тема на събитието тази година е Общественото здраве – капиталът на бъдещето. Сесиите на конференцията ще обхванат актуални теми, а по-време на пленарната сесия, ще бъдат презентирани доклади на видни специалисти по обществено здраве към Медицинските университети в страната – проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн; проф. д-р Силвия Александрова-Янкуловска, дмн; проф. Тодорка Костадинова, ди; доц. д-р Ростислав Костадинов, дмн. Тези теми са особено важни в контекста на настоящите предизвикателства пред здравната система у нас и в частност общественото здраве в променящия се свят.

На трета Национална конференция „Общественото здраве – капиталът на бъдещето“ ще присъстват над 200 човека, от които над 100 активни участници с доклади.

Програма