ТРЕТО КЛАСИРАНЕ ЗА МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ, ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В СЛЕДВАЩИ КЛАСИРАНИЯ.

ТРЕТО КЛАСИРАНЕ ЗА ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ В МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ

След обявяване на резултатите от третото класиране, не класиралите се кандидат-студенти (ОКС Бакалавър и Професионалан бакалавър) подават on-line електронно заявление за участие в последващи класирания, ако има незаетите места.
Кандидаттите желаещи на продължат участието си в класирания (без тези, които вече са класирани) могат да влезнат в профилите си от 24 юли до 26 юли (14:00 ч.) и да отметнат желание за продължаващо участие в класиране и платено обучение (първото желание в състезателния картон). Вход за регистрация и записване.
Неподалите заявление кандидат-студенти не участват в разпределението на незаетите места за съответните специалности.
Класиранията продължават до попълване на всички места при условията на Чл. 15, 16, 17 и 18.
(ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ В МУ – ПЛОВДИВ)