Трето Училище за персонализирана медицина

Българската асоциация за персонализирана медицина (БАПЕМЕД) организира трето Училище за персонализирана медицина на 2-ри март 2018 г. в хотел Хилтън – гр. София, зала „Мусала 1“. Темата е „Персонализирана медицина при вирусни и бактериални инфекции“.
Целта на обучението е младите специалисти да се запознаят с утвърдените подходи, както и с последните постижения и иновации на персонализираната медицина в сферата на микробиологията и вирусологията. Това ще повиши квалификацията и мотивацията им за професионално развитие. Участниците в Училището ще получат познания за персонализиран подход в диагностиката и лечението, ще имат достъп до най-новите данни от клиничната практика и приложната наука и ще се запознаят в съкратен срок с иновативни техники и средства за диагностика и лечение.
Събитието ще се фокусира върху интердисциплинарния подход при използване на персонализираната медицина при вирусни и бактериални инфекции, събирайки заедно диагностици (вирусолози, микробиолози, молекулярни биолози, лабораторни лекари и др.) и клиницисти (интернисти, инфекционисти, невролози). Те ще обменят знания и опит в сферата на инфекциозните заболявания, ще се дискутират интересни теми и въпроси от тази област.
Третото Училище за персонализирана медицина е предназначено както за студенти и специализанти, така и за специалисти в областта на диагностиката и медицината.
Лектори ще са водещи специалисти в областта на вирусологията, сред които: проф. д-р Радка Аргирова, дмн и д-р Радин Цонев от Аджъбадем Сити Клиник Болница Токуда – София, Ivana Koljenšić – Продуктов мениджър в Roche Molecular Solutions за износни пазари; проф. д-р Деян Желев, дмн и проф. Красимир Антонов от УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ – София; проф. д-р Златко Кълвачев, дмн от МБАЛ „Надежда“ – София; д-р Нина Янчева-Петрова от СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“ – София; д-р Мария Пишмишева от Отделението по Инфекциозни болести на МБАЛ – Пазарджик; доц. Стефан Панайотов и доц. Иван Иванов, дб от Националния център по заразни и паразитни болести – София и проф. д-р Мариана Мурджева, дм, мзм от МУ – Пловдив.
Достъпът е свободен, но е необходима регистрация на: http://bapemed.org/sabitie/uchilishte-po-personalizirana-meditsina-virusni-bakterialni-infekcii/.

Покана

Програма