ЦЕДО организира „Академия за преподаватели“ на 14 декември


„Академия за преподаватели“ открива на 14 декември, сряда, Центърът за електронно и дистанционно обучение (ЦЕДО) на МУ-Пловдив. Събитието е с начален час 15:00 ч. и ще се проведе в присъствен формат в 3-та аудитория на Аудиторния комплекс на университета. В рамките на половин час ще бъде представена програма за обучения, която да подпомогне и подкрепи преподавателския състав при учебната работа със студенти, специализанти и докторанти.

Фокусът на академията е върху усъвършенстването на уменията за прилагане на нови образователни технологии и педагогически методи в условията на обучение на дигитални поколения студенти.