opnoir

Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“ - с принос към „Европейската научна инфраструктура за транслационна медицина EATRIS-ERIC в България“