Центърът за Продължаващо Обучение в ДЕнталната Медицина „ПОДЕМ“ – мост между науката и практиката

Медицински университет – Пловдив изпълнява успешно програмата си за развитие на академичния състав и постоянно насърчава научните търсения и усъвършенстването на практически умения.

Още едно доказателство за това е създаденият Център за продължаващо обучение в денталната медицина, чиято практическа дейност започна днес.

Доц. д-р Силвия Димитрова – управител на Център „ПОДЕМ“, откри тържествения старт на дейността на Центъра с признателност към всички помогнали това да се случи. Тя определи началото като продължение на дългогодишните традиции в МУ – Пловдив и Факултета по дентална медицина. Като изказа своята благодарност към поколения преподаватели, клиницисти, изследователи и учени, чиито знания са основа за продължаващото обучение, доц. Димитрова изрази увереност, че традициите, поставени от тях, ще бъдат достойно продължени. „Нека бъдат безкрайни стремежите и ентусиазма ни, жаждата за повишаване на квалификацията.“ – пожела доц. Димитрова. И допълни – „Водени от най-хуманната цел – опазване на човешкото здраве, нека с любов да предаваме своите знания, умения и опит.“

Ректорът на Медицинския университет – Пловдив проф. д-р Мариана Мурджева изказа своята радост и гордост от стартирането на дейността на Центъра и пожела успех на всички обучители и обучаеми.

Най-добри пожелания към Центъра отправиха проф. д-р Веселина Кондева – декан на ФДМ, и председателят на Районната колегия Пловдив д-р Трифон Антонов.

Първият практически курс е индивидуално обучение в областта на лазерната дентална медицина на тема „Приложение на Er:YAG лазерите в денталната практика“ с водещ лектор доц. д-р Георги Томов, за когото това е 101 курс. Целта на курса е обучаващите се да придобият теоретични познания по въпроси, като физика на Er:YAG лазерите, взаимодействия с тъканите, правила за безопасност и клинични приложения на Er:YAG лазера върху меки и твърди тъкани в устната кухина.

Тези знания ще бъдат визуализирани и затвърдени чрез редица клинични демонстрации. По този начин курсът се явява мост между най-новите открития в областта на науката и приложението им в практиката.

Участниците в събитието – гости, преподаватели и служители, посетиха високоспециализираните Лазерен център, CAD/CAM център и Имплантологичен център и бяха впечатлени от техния технологичен и интелектуален ресурс.

Всички тези центрове ще бъдат включени в различни курсове по продължаващо обучение и ще помогнат да се осъществява модерно „учение през целия живот“, каквато е тенденцията в Европа и САЩ. Центърът ще си партнира със съсловната организация – Български зъболекарски съюз, както и с останалите дентални факултети, научни дружества и бизнеса.

Център „ПОДЕМ“ ще предлага разнообразна тематична програма, която да представя новостите във всички сфери на денталната медицина. Освен практически курсове ще има и дистанционни форми на обучение – уебинари, онлайн лекции, конгреси, които в контекстта на пандемията от COVID-19 стават все по-популярни и търсени.