podem2

Центърът за Продължаващо Обучение в ДЕнталната Медицина „ПОДЕМ“ – мост между науката и практиката