ЦПО към МУ-Пловдив обявява прием за придобиване на квалификация по професия „Парамедик“