Академичен танцов ансамбъл „Медик“

Ансамбъл "Медик", МУ - Пловдив
Ансамбъл „Медик“, МУ – Пловдив

АКАДЕМИЧЕН ТАНЦОВ АНСАМБЪЛ „МЕДИК“

е създаден през октомври 2014 г. като събира в себе си студенти, преподаватели и служители, докторанти и специализанти.

Художествен ръководител на ансамбъла е гл. ас. д-р Стефан Йорданов – Катедра „Хореография“ към АМТИИ.

През октомври 2019 г. започва шести творчески сезон на ансамбъла. За периода на съществуването си, ансамбълът натрупа репертоар от над 40 хора и 4 танца от различни фолклорни области.

От май 2015 г. ансамбълът взема активно участие в събития и чествания, организирани от Медицински университет – Пловдив и получава покани за участие в събития извън университета и страната.
Първите си изяви на сцена осъществи през май 2015 г. с участие в БиблиоНощта, организирана от БИЦ към МУ-Пловдив на 14 май 2015 г., честванията по случай 70 години от създаването на МУ-Пловдив на 18 май 2015 г., както и в Еразъм седмицата, организирана в началото на месец юни 2015 г.

Ежегодно ансамбълът се представи с изпълнение на хора и танци в „Нощ на учените“.

През 2015 г. ансамбълът се представи пред участниците в традиционния съвместен българо-италиански курс по анатомия и хирургия, които се проведе през октомври 2015 г. в МУ-Пловдив.
Последваха участие пред делегация от Община Бланкенберге, Белгия, община Пловдив и община Созопол на 9 март 2016 г., благотворителния пролетен бал на международните студенти в МУ-Пловдив (16 април 2016 г.), благотворителната инициатива-концерт „Заедно с Теди“ и много други.

Ансамбъл „Медик“ взе участие в Национален студентски фестивал на медицинските университети в гр. Пловдив през 2017 г. и в гр. Варна през 2018 г.
Ежегодно ансамбълът участва в празниците на ДЕСО по случай 24 май, благотворителни инициативи на асоциациите на студентите в Университета, на благотворителни каузи на Детска клиника и др.
Ансамбълът е съпричастен с множество тържества, церемонии и събития на МУ-Пловдив като впечатлява гости от България и света с пъстротата на своите изпълнения.

През май 2017 г. академичен танцов ансамбъл „Медик“ към МУ-Пловдив осъществи първото си участие извън пределите на страната и взе участие в 48-ия Двудневен фестивал на пешеходците в гр. Бланкенберге.
Това събитие е пример за инициатива, заложила на културен обмен на традиции и изкуство, която само по себе си се е превърнала в традиция. Представителният състав, взел участие във фестивала включваше и студенти, преподаватели и служители, които водени от любовта към българския фолклор и танц стават незаменима част от състава и спомагат за пресъздаването на една автентична българска атмосфера чрез изпълнение на български песни и танци.

В резултат на гостуването и създадените контакти, на 19 май 2019 г. МУ-Пловдив успя да реализира смелата идея за провеждане на 1-ви Национален фестивал на пешеходеца като във фестивала взеха участие над 1400 пешеходеца. За реализирането на това събитието спомогнаха студенти от АСМ, АСДМ и АСФ, Студентски съвет, студенти от спортните клубове към МУ-Пловдив, студентите и служителите, които са част от ансамбъл „Медик“ и новосъздадения през март 2018 г. хор за народни песни „Веселие“. Двете формации на Университета се погрижиха за настроението на участниците на Закриващата церемония.

Официални гости на събитието бяха г-жа Амелия Гешева – Зам.-министър на културата; Н. Пр. г-жа Мая Добрева – Извънреден и пълномощен посланик на Р България в Кралство; Н. Пр. Франсоа Бонтан – Посланик на Кралство Белгия в България; Г-н Вили Ван Импе – Почетен консул на Република България за Фландрия, Кралство Белгия; Г-н Роже Офалван – Президент на Асоциация “People Serve Bulgaria: Aalst – Gabrovo”; Г-жа Катрин Ван Ръсъл – зам.-кмет на гр. Бланкенберге; Г-жа Вера де Вагенаре – Президент на Пешеходния двудневен фестивал в гр. Бланкенберге.