Художествен ръководител


Проф. д-р ТОДОР КИРОВ
Декан на факултет „Музикален фолклор и хореография“
Катедра „Музикален фолклор“

Преподава по: Гъдулка; Методика на струнните народни инструменти; Педагогическа практика по гъдулка; Народен оркестър.

Работил е като художествен ръководител на редица фолклорни състави. С педагогическа работа проф. д-р Тодор Киров се занимава от 1972г. – бил е преподавател в ДМШ и СМУ , а от 1976г. до сега е преподавател в АМТИИ – Пловдив. Той е в основата на професионалното обучение по гъдулка в България. По време на многогодишния си педагогически стаж е подготвил над 600 млади изпълнители и преподаватели, голяма част от които са изявени имена във фолклорното изкуство.

Проф. д-р Тодор Киров е издал значителна по обем научна, инструктивна, художествена, етюдна и техническа литература по гъдулка и струнни народни инструменти. Не по ¬малка е дейността му в областта на публицистиката – има редица монографии, публикации, доклади и научно – теоретични разработки. Събрал и дешифрирал е огромен по количество звуков материал, чрез който учебният процес и развитието на гъдуларското изкуство са обезпечени за години напред.

Автор е на ”Еволюция на гъдулката и гъдулковото изпълнителство в България” (1999г.); ”Гъдуларството в Добруджа 1 – Малката гъдулка на Добруджа” (2003г.); ”Гъдуларството в Добруджа 2 – Инструменталната народна музика, изпълнявана на малка добруджанска гъдулка” (2007г.); ”Основи на обучението по гъдулка” (2005г.); „Обща методика по струнни народни инструменти” (2009г.) и много учебно-методична литература и монографични книги.

Като изпълнител проф. д-р Тодор Киров има издадени два компакт¬диска с наименование “Bulgarian Folk Musik presented by Todor Kirov – №1 и №2”. Автор е на пиеси и обработки за гъдулка, народни инструменти, камерни народни състави, народен оркестър и др. Комплектувал е поредица от 10 броя CD със записи на популярни изпълнители на гъдулка за нуждите на учебния процес в АМТИИ.
Участва като председател и член на жури в различни престижни фолклорни фестивали и конкурси. Изнася лекции и презентира български музикален фолклор в България, Европа и САЩ.