СТУДЕНТСКИ ТАНЦОВ АНСАМБЪЛ „МЕДИК“

Формацията е създаден през октомври 2014 г., за да даде възможност на студенти и докторанти да развиват таланта си. Художествен ръководител на ансамбъла е доц. д-р Стефан Йорданов от АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“. Участва активно в събития, чествания и промоции, организирани от Медицински университет-Пловдив, получава покани за национални и международни фестивали.

За периода на съществуването си ансамбълът е натрупал репертоар от над 40 хора и танцови композиции от различни фолклорни области.
Първите изяви на сцена са от май 2015 г. по време на Нощта в библиотеката, организирана от БИЦ, честванията по случай 70 години от създаването на МУ-Пловдив, Седмицата на програма „Еразъм“.
Ежегодно ансамбълът се представя в инициативата „Нощ на учените“.

Участва в благотворителния пролетен бал на международните студенти в МУ-Пловдив (април 2016 г.), Националния студентски фестивал на медицинските университети в Пловдив през 2017 г. и във Варна през 2018 г.