[searchandfilter fields="search" post_types="academic_staff" submit_label="Търсене" search_placeholder="Име, катедра, позиция..."]
Можете да търсите отделно или комбинирано по име, катедра, академична степен, позиция, научни интереси и др.
Примери: "Тодоров", "Професор", "Асистент", "Съдебна медицина", "професор Тодоров" и т.н.