Участие на доц. д-р Таня Китова, дмн в международна онлайн конференция „Съвременни предизвикателства на медицинското образование по време на пандемия : Опит при бързо вземане на решения и стратегически инициативи“