Участие на МУ – Пловдив в уебинар на тема Дигитална трансформация

Уебинар в ТУ Русе

Днес 24.06.2020 г. (сряда) от 15:00 ч., по инициатива на Русенския университет „Ангел Кънчев“, ще се проведе трети уебинар по Дигитална трансформация в образованието.

По покана на организаторите на събитието, отчитайки положителния опит на МУ – Пловдив в електронното обучение, ще бъде направена презентация на тема : „ИНОВАТИВНО ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА В МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ ИЛИ КАК БИОЛОГИЯТА УСКОРИ ТЕХНОЛОГИЯТА“

Автори:

Проф. д-р Мариана Мурджева, дм, мзм, Ректор

Чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев, дм, дмн, Председател на Общото събрание

Инж. Иван Колев, Ръководител отдел ИКО и Технически директор на Център за електронно и дистанционно обучение (ЦЕДО)

Проф. д-р Нешка Манчорова, дм, Експерт по методология на обучението в ЦЕДО

Участието в уебинара е безплатно и ще се проведе във виртуалната зала на :

https://meet.uni-ruse.bg/b/wde-g2z-3cj

ЗАПОВЯДАЙТЕ!