Участие на наш студент в международен конгрес

Второкурсникът Пламен Николаев Пенчев представи България и Медицински университет – Пловдив на международен конгрес по неврохирургия, който се проведе на 15 и 16 октомври в о.Крит, Гърция.

Като най-младия участник и единствен българин на конгреса, той представя постер на клиничен случай на тема “Интракраниална невроентерална киста” с ментор д-р Михаил Калнев.

Събитието е организирано от международната организация по неврохирургия Walter E. Dandy в която Пламен членува, като за първа година се предоставя възможност на студенти да презентират.

Голямата мечта на Пламен е да бъде неврохирург, като интересите му са насочени към невроонкологията и педиатричната неврохирургия. През свободното си време Пламен доброволства в Клиника по неврохирургия, асистира на операции и пише научни публикации в сферата на неврохирургията. За него всеки човек без значение кой курс е трябва да си преследва мечтите и никога да не се отказва колкото и да е трудно.