IMG_9142

Участие на наш студент в международен конгрес