УЧАСТИЕ НА СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „АКУШЕРКА” В ГОДИШНАТА СРЕЩА НА ЕВРОПЕЙСКАТА АКУШЕРСКА АСОЦИАЦИЯ В БРЮКСЕЛ, БЕЛГИЯ