Участието на студенти от МУ – ПЛОВДИВ в конкурс „Агар Арт“ по БНТ-2

СТУДЕНТИ ОТ МУ – ПЛОВДИВ ПРЕДСТАВЯТ СВОИТЕ ТВОРБИ И ТЕХНИКАТА ЗА РИСУВАНЕ С МИКРООРГАНИЗМИ В ПРЕДАВАНЕТО „ЗНАНИЕ.БГ“ НА БНТ – 2


В специализираното предаване за образование „ЗНАНИЕ.БГ“, излъчено на 28.01.2019 г. от 17.30 ч. по Националната телевизия БНТ-2, бяха представени нашите студенти, които показаха своите творби и демонстрираха нестандартната техника за „рисуване“ чрез посяване на микроорганизми върху хранителна среда. Репортажът бе по повод УЧАСТИЕТО НА СТУДЕНТИ ОТ МУ – ПЛОВДИВ В КОНКУРС „Агар Арт“ – 2018.

Участието в конкурса на нашите студенти беше широко отразено от медиите и високо оценено от академичната общност. Сред наградените участници в конкурса са студентите-медици: Свободка Стамчева (Награда на публиката с рисунка „Пейзаж“, 424 гласа.) и Александра Стоянова (Поощрителна награда с рисунка „Цвете“, нарисувана на Ориентейшън агар с Klebsiella spp.). Те ще получат поощрителни награди и от ръководството на университета.

Конкурсът „Агар Арт“ 2018, обявен от сп. Българска Наука за трета поредна година и популяризиран в МУ – Пловдив от екипа на катедрата по Микробиология и имунология набра широка популярност и предизвика силен интерес у много студенти, които създадоха свои уникални рисунки. Не всички творби бяха селектирани и изпратени за участие в тазгодишното издание на конкурса, но заснетите петрúта се пазят в катедрата. Очакванията са през тази година да има още повече участници с все по-оригинални и впечатляващи идеи, които да ни покажат, че микробиологията освен наука може да бъде и изкуство.

Репортажът (за „ЗНАНИЕ.БГ“ на БНТ-2) за тази интересна и нестандартна техника за рисуване с микроорганизми беше заснет в лабораториите на катедра „Микробиология и имунология“ със съдействието на екипа и ръководителя на катедрата.