AgarArt2019-BNT21

Участието на студенти от МУ - ПЛОВДИВ в конкурс „Агар Арт“ по БНТ-2