Учебник по френски език за студенти от медицински университети + CD”

Уважаеми представители на Академичния състав,

Уважаеми студенти,

Отдел „Международно сътрудничество” Ви информира за наскоро излязъл от печат „Учебник по френски език за студенти от медицински университети CD”, създаден от международен авторски колектив от Университета в Нант (Франция), Университета по медицина и фармация „Iuliu Hatieganu” в Клуж-Напока (Румъния) и Университета по медицина и фармация “Nicolae Testemitanu” в Кишинев (Молдова).

Съавтори при написването на учебното помагало от страна на нашия Университет са ст. преподавател по френски език г-жа Анета Тошева от Секцията по чужди езици на ДЕСО и проф. д-р Виктория Сарафян – Зам. ректор по НИД и Ръководител на Катедра по медицинска биология на МФ.

Учебникът е осъществен по международен проект “Le français médical en contexte plurilingue en Europe Centrale et Orientale – BECO/P1/2011/46125/FT” („Френски език за медицински цели в многоезичния контекст на Централна и Източна Европа“), финансиран от Университетската франкофонска агенция (AUF).  

проф. д-р М. Мурджева, дм, мзмЗам. Ректор по МСПД