Image2

Учен от МУ – Пловдив с книга за влиянието на COVID-19 пандемията  върху медицинската физика в глобален мащаб