Учени от Фармацевтичния факултет с награда за най-добър доклад на научно-практическа конференция

ас.Тошев –МУ –Пловдив и доц. Георгиева  – МУ-Варна
ас.Тошев –МУ –Пловдив и доц. Георгиева – МУ-Варна

Учени от Фармацевтичния факултет на Медицински университет – Пловдив спечелиха наградата за най-добър доклад „THE BEST PAPER” на Втората национална научно-практическа конференция „Дигитална трансформация на образованието- проблеми и решения“ в Русе. Той бе разработен съвместно с техни колеги от Медицински университет – Варна.
На конференцията бяха представени 143 доклада на преподаватели от 43 университета от страната и чужбина.

Представители на Катедрата по биоорганична химия ас. Николай Тошев, дх и доц. Йорданка Узунова, дб бяха отличени за разработката „Как да мотивираме чуждестранните студенти в обучението по химия в медицинските университет“ заедно с доц. д-р Светлана Георгиева, дф от Факултета по фармация на МУ-Варна.

Националната конференция се провежда с цел обмен на знания и опит между университетите в страната в областта на дигиталната трансформация на образованието и по-конкретно – при използването на ИКТ-базирани иновационни педагогически технологии за адаптиране на образователната система към дигиталното поколение.