Учени от МУ-Пловдив проучват нови биомаркери при тежки черепно- мозъчни травмиТежките черепно-мозъчни травми (тЧМТ) са световен здравен и икономически проблем. Те се свързват с голям процент на смъртност или инвалидизация, поради сериозните увреждания и развиващото се възпаление в мозъчната тъкан. Пациентите изпадат в кома, като лечението им е свързано с редица трудности, защото липсват достоверни показатели за проследяване на промените в състоянието им и за предвиждане на крайния изход.

Екипът от медицински биолози и реаниматори от МУ-Пловдив публикува резултатите от проучването си във водещото научното списание Archives of Trauma Research, където анализира и връзка между нивата на няколко белтъка, секретирани в кръвта и в гръбначно-мозъчната течност и специфични клинични скали за оценка. Установява се силна връзка между стойностите на белтъка YKL-40 (свързан с мозъчното възпаление) и на ензима NSE (отразяващ степента на увреждане на мозъчната тъкан) в плазма и състоянието на пациентите, определено чрез клиничните скали. В допълнение, екипът доказва, че нивата на ензима NSE в кръвта са най-добрият показател по отношение на риска от смърт при пациентите с тЧМТ. Данните от проучването показват, че YKL-40 и NSE са свързани с увреждането след тЧМТ и могат да бъдат използвани за определяне на степента на възпаление и мозъчна увреда.

Kazakova M., Pavlov G., Dichev V., Simitchiev K., Stefanov Ch., Sarafian V. Relationship between YKL-40, NSE, TNF-α, IL-6 and clinical assessment scores in traumatic brain injury. Arch Trauma Res. 2021; 10; 23-29 DOI: 10.4103/atr.atr_43_20