Учени от МУ-Пловдив разглеждат механизмите за устойчивост на туморните клетки към химиотерапия


Алтернативният сплайсинг (алтернативно снаждане) е механизъм, чрез който от един ген могат да се получат множество различни белтъци. По този начин информационната РНК насочва синтезата на различни варианти на протеини (изоформи), които могат да имат различни клетъчни функции или свойства.

Ненормалната регулация на алтернативното снаждане играе решаваща роля в развитието и прогресията на туморите. Лекарствената резистентност, водеща до неуспех на лечението в онкологията, все още остава основно предизвикателство за съвременната терапия на рака.

Освен това, туморните клетки често се възползват от алтернативното снаждане, за да преодолеят токсичността на приложените химиотерапевтични средства. По този начин, дешифрирането на алтернативните варианти на РНК в туморните клетки предоставя възможности за разработване на нови, по-ефективни противоракови средства.
Авторите на статията, публикувана в престижното научно списание Genes, анализират професионално и компетентно последните данни за
алтернативно снаждане при най-често срещаните злокачествени тумори – на белия дроб, гърдата, простатата, главата и шията, дебелото черво, мозъка и кръта. Разглеждат се детайлно молекулярните механизми на раковите клетки за възникване на раковия процес, както и за избягване на противораковото лечение и последващия неуспех на химиотерапията.
Взети заедно, тези открития предлагат нови възможности за бъдещи изследвания и разработване на целенасочена терапия, специфична за определен вариант на алтернативно снаждане при определена форма на злокачествено заболяване.

Mehterov, N.; Kazakova,M.;Sbirkov, Y.; Vladimirov, B.; Belev, N.;Yaneva, G.; Todorova, K.;Hayrabedyan, S.; Sarafian, V.Alternative RNA Splicing—The
Trojan Horse of Cancer Cells in Chemotherapy. Genes 2021, 12, 1085.
https://doi.org/10.3390/genes12071085