Alternative-RNA-Splicing-The-Trojan-Horse-of-Cancer-Cell-in-Chemotherapy

Учени от МУ-Пловдив разглеждат механизмите за устойчивост на туморните клетки към химиотерапия