Учени от МУ-Пловдив с атрактивни презентации на първия Пловдивски фестивал на науката

Учени от Медицински университет-Пловдив се включиха с атрактивни презентации на първия Пловдивски фестивал на науката, който се провежда в Центъра за растителна системна биология и биотехнологии. Фестивалът се организира от фондация „Красива наука“ и поставя на сцената учените – съвременните изследователи – млади и утвърдени, от града, страната и чужбина. Чрез своите лекции, презентации и демонстрации те показват, че науката е в основата на всички сфери на живота ни, че може да бъде представяна разбираемо и атрактивно.

Какво е геном, как може да го изследваме и каква информация получаваме за нашето здраве, болести и произход обясни по време на откриващото събитие от общата програма проф. д-р Виктория Сарафян, дмн – ръководител на катедра „Медицинска биология“ и директор на НИМУ. Като специалист по медицинска биология и по клинична имунология тя разказа за мащабния европейски проект „Геномът на Европа” и участието на България в него и за това как заедно с проф. Радка Кънева и екип от специалисти са се заели да разчетат българската геномна „книга”. Екипът по проекта набира доброволци, които да допринесат за проучването на геномната библиотека на страната.

„Борба или бягство? Психо-невро-ендокрино-имунология“ е темата на презентацията на д-р Мария Ивановска, дм – главен асистент по клинична имунология в МУ. Тя защитава тезата, че стресът е постоянен фактор в днешния забързан живот, който може да застраши здравето ни, ако не се контролира. Това се доказва от направено от нея изследване на имунологичната реактивност на различни групи клинично здрави хора, подложени на остър или хроничен стрес. Проучването включва контролна група от хора, практикуващи йога, студенти, подложени на остър стрес по време на изпит по микробиология, и лекари, работещи в условия на хроничен стрес (спешна помощ, интензивни клиники). Резултатите показват, че имунната функция се потиска при хроничен стрес, но може да бъде и стимулирана при остър стрес, като физическо натоварване, и има имунозащитен ефект.

През 2021 г. д-р Ивановска спечели награда „Питагор“ за най-добър млад учен. През 2023 г. бе удостоена с Балканска медицинска награда за най-добър млад лекар в категория „Иновативни подходи“ и с наградата на Районната колегия на Българския лекарски съюз.