Учени от пет държави обсъждат внедряването на дигиталната микроскопия в обучението

Медицински университет – Пловдив е домакин на среща по програма „Еразъм+“ за внедряването на дигиталната микроскопия в обучението. Тя се реализира в рамките на проекта “Дигитална трансформация на хистологията и хистопатологията чрез виртуална микроскопия (VM) за иновативна учебна програма на медицинското училище” (№ 2022-1-RO01-KA220-HED-000089017).

Основната цел на проекта е внедряване на дигиталната микроскопия (VM) за повишаване качеството на знанията по хистология и хистопатология на студенти и докторанти.

Партньорите от България, Полша, Румъния, Испания и Гърция обсъдиха бъдещата виртуална платформа със сканирани микроскопски препарати, обясненията към всеки от тях, както и превода на всеки от родните им езици. Участниците в срещата дискутираха провеждането на пилотен онлайн курс с участието на студенти, които ще имат достъп до платформата, за да се запознаят с нея и да споделят впечатленията си от възможностите й.