Ученици от EГ в Кърджали в МУ-Пловдив

На 06 ноември 2023 г. група ученици от ЕГ в Кърджали посетиха МУ-Пловдив по предварително подготвена програма, като разгледаха основните звена: Музей на медицината, Аудиторен комплекс, Тренировъчен симулационен център, ФДМ и Катедра „Фармацевтични науки“ в Медицинския колеж.

Целта на посещението беше да се запознаят с възможностите, които предлага МУ-Пловдив за обучение и развитие. Учениците бяха мотивирани и с интерес се докосваха до атмосферата на МУ-Пловдив.
Обиколката започна със запознаване с експозицията на Музея на медицината, където проф. Томов изнесе изключително интересна лекция и събуди любопитството и любознанието у учениците.

Посещението продължи с разглеждане на Аудиторния комплекс и модерните зали за обучение. Средношколците се докоснаха до високотехнологичните манекени за моделиране на симптоми и се потопиха в моделирането на таблетки в катедрата по фармацевтични науки в МК.

Учениците и техните ръководители – преподаватели по биология и химия, бяха изключително впечатлени от уникалния за България симулационен тренировъчен център на МУ-Пловдив и от останалите катедри, които посетиха.

Огромен интерес предизвикаха впечатляващите, увлекателни и професионално представени презентации от отговорниците на посетените звена.
След като разгледаха модерните и професионално оборудвани бази на Университета, учениците изразиха желанието си да кандидатстват и следват в МУ- Пловдив.