Ученици от профилирана природо-математическа гимназия – Ловеч останаха възхитени от МУ-Пловдив

На 10.05.2023 г. група ученици от ППМГ – Ловеч посетиха Медицински университет – Пловдив и по предварително подготвена програма разгледаха Учебен корпус 1, Музея на медицината, Аудиторния комплекс, Медицинския симулационен тренировъчен център, Катедрата по анатомия и Катедрата по фармацевтични науки в Медицинския колеж.

Целта на посещението беше да се запознаят с възможностите за обучение и професионално развитие, които предлага МУ-Пловдив. Групата ученици проявиха голям интерес към модерната материална база за обучение на студенти и с удоволствие се потопиха в академичната атмосфера.

Обиколката започна с разглеждане на експозицията в Музея на медицината и продължи с посещение на Учебен корпус 1 и на Аудиторния комплекс с неговите уникални зали за обучение. Бъдещите кандидат-студенти с трепет се докоснаха до високотехнологичните манекени за моделиране на симптоми в МСТЦ, усетиха аромата на формалин в дисекционните зали на Катедрата по анатомия и взеха участие в моделирането на таблетки в Катедрата по фармацевтични науки в МК.

Учениците и техният преподавател по биология бяха изключително впечатлени от уникалния за България симулационен център и от всички катедри, които посетиха. Огромен интерес предизвикаха увлекателните и професионално представени презентации в посетените звена.

След като се запознаха с предимствата на обучение в МУ-Пловдив, учениците от ППМГ Ловеч си пожелаха да учат в това висше медицинско училище, което за 5-та поредна година е сред лидерите в обучението по медицина.