Училище по персонализирана медицина в МУ – Пловдив

School for Personalized Medicine at Medical University – Plovdiv

Откриване и панел I
Opening and panel I

Панел II
Panel II

Панел II-a
Panel II-a

Панел II-b
Panel II-b

Панел III
Panel III

Панел IV
Panel IV

Галерия
Gallery