Удължаване на срока за подаване на проекти по линия на Фонд Научни изследвания 2017 г.

Уважаеми представители на Академичния състав,
Уважаеми докторанти, постдокторанти и млади учени,

Информираме Ви относно промяна на крайния срок за подаване на документи по конкурсните сесии на ФНИ за 2017 г. както следва:

– конкурс за научни изследвания – 2017 г. на 27.07.2017 г., съобразена с Годишната оперативна програма на ФНИ за 2017 год.

– конкурс за научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2017 г. на 31.07.2017 г., съобразена с съобразена с Годишната оперативна програма на ФНИ за 2017 год.

За Заповедта на Управителя на ФНИ във връзка с промяната в сроковете за подаване на проектни предложения на конкурсните сесии можете да се информирате от приложението Заповед.

Моля информация за подготвяните проектни предложения да бъде предоставяна предварително в Център Проекти, Отдел МСПД, с оглед на запазване на дата и колективно подаване във ФНИ от представител на Центъра.

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзм
Зам. Ректор по МСПД