Удължаване на срок за подаване на документи във връзка с регламента за конкурс за ДМС на лица от състава на МУ-Пловдив за висока публикационна активност.

Удължаване на срок за подаване на документи във връзка с регламента за конкурс за допълнително материално стимулиране на лица от състава на МУ-Пловдив за висока публикационна активност.