Удължаване на срока за регистрация в конкурсна сесия „Наука и Младост 2016“

Поради огромния интерес към мероприятието, организационният комитет УЪЛЖАВА срока за активна и пасивна регистрация в конкурсна сесия „Наука и Младост 2016“ до 20 март 2016 г.

Не пропускайте последния шанс за регистрация като активен или пасивен участник в конкурсна сесия „Наука и Младост 2016“ до 20 март 2016

За повече информация и регистрация, моля посетете: www.mup.bg или www.asclepius.bg

Организационен комитет