Уебинар „Дигитална медицина”

УЕБИНАР „ДИГИТАЛНА МЕДИЦИНА”

Уважаеми колеги,

МУ – Пловдив предлага уникална възможност за включване в първия в страната уеб – базиран курс „Дигитална медицина“.

За лектор е поканен д-р Александър Симидчиев.

Той е лекар, който съчетава опит едновременно в клиничната медицина, здравния мениджмънт и практически опит във фармацевтичната индустрияи дигиталните технологии – сертифициран от Института по директен и дигитален маркетинг.

Само първият лекционен курс ще се проведе в аудиторния комплекс на МУ – Пловдив, а следващите ще са онлайн. Курсът е планиран за 10 учебни часа и носи 5 кредита.

            Предвиждат се 2 повторения на курса.

От 02.03.2015 г.  до 06.03.2015 г. От 20.04.2015 г.  до 24.04.2015 г.

Желанието си за участие можете да заявите до 20.02.2015 г., като посочите предпочитанията си на следния адрес:

http://q-4-u.eu/index.php/754939/tk-234802384

Надяваме се, че тази нова форма на обучение ще Ви обогати и ще повиши квалификацията Ви.

Проф. д-р В. Сарафян, дмн

Зам. Ректор по НИД 

Кратка анотация

Как технологичното развитие променя практиката на медицината?

Достъп до информация и демократизирането на медиите довежда до нови измерения в общуването и нови измерения на ангажирането с пациенти и колеги?

Какво отношение има това към лекарите?

Медицината става все по индивидъализирана, работа с мрежа от колеги и поддържащи услуги, дейности които се развиват в реално време и всичко това променя средата и изискванията към ролята и лекарите?

Какво отношение има това към пациентите?

Улеснения достъп до информация и как това променя отношението към лекаря? Какви инструменти могат да се ползват за да се ангажира пациента с дигитални средства?

Как ще изглежда медицината на бъдещето и как ще достигнем до там?

Кое се случва независимо от нас, и как ние можем да насочваме процесите в желана посока? Как можем и трябва да организираме институциите и средствата за да се посрещнат нуждите на дигиталния пациент и дигиталния лекар?

Запознайте се със структурата и съдържанието на курса:

structure