Prof.-Batalov

Украинските студенти благодарят на проф. Баталов за отпуснатите стипендии