УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД набира лекари за Клиниката по инфекциозни болести във връзка с увеличения обем на работа по лечението на болните с COVID-19