Университета в Нагасаки, Япония обявява прием на кандидатури по Програма за обмен на студенти за академичната 2015/2016 г.

Уважаеми представители на академичния състав,

Уважаеми студенти,

Отдел „Международно сътрудничество” Ви информира, че Университета в Нагасаки, Япония обявява прием на кандидатури по Програма за обмен на студенти за академичната 2015/2016 г.

За повече подробности, моля посетете:

http://www.nagasaki-u.ac.jp/ryugaku/e/pis/syurui_e3_nisp.html

Срокът за подаване на кандидатурите е 1 април 2016 г.

По препоръка на Университета в Нагасаки сканирани копия на кандидатурите трябва да им бъдат изпратени 3 дни предварително на адрес [email protected], за да бъдат проверени и коригирани преди окончателното им подаване.

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзмЗам.-ректор по МСПД